Blog over Stages

Het schooljaar begint weer na een lange vakantie van bijna 2 maanden. Dit betekent dat de leerlingen letterlijk en figuurlijk zijn gegroeid. Ze hebben jou én hun medeleerlingen waarschijnlijk al een tijd niet gezien. Na de vakantie kan het soms best lastig zijn om weer op te starten. Hoe ga je ervoor zorgen dat de leerlingen weer gemotiveerd zijn om te leren? Coaching in het primair onderwijs kan ervoor zorgen dat het schooljaar optimaal begint. Er zijn een aantal belangrijke punten waar je je mee bezig moet houden om te weten hoe je de klas gaat aanpakken. Wil je weten hoe je dit het beste doet? Je leest het hier.  

Wat speelt er in de klas? 

Voordat je weet hoe je de klas moet aanpakken, moet je natuurlijk weten wat er speelt in de klas. Het kan dus een goed idee zijn om in de eerste paar weken van het schooljaar de klas even goed te bestuderen. Dit hoort bij pedagogisch handelen in de klas. Wanneer alle leerlingen bij elkaar zijn, is er sprake van groepsvorming. Hoe gaan de kinderen met elkaar om? Zodra je hier achter bent gekomen, weet je in welke situaties je wat moet doen. Het is jouw verantwoordelijkheid als leraar om ervoor te zorgen dat de leerlingen gemotiveerd blijven om te leren. Het is dus belangrijk om te weten wat er speelt.  

Het schooljaar starten op een goede manier 

Het is de taak van de leerkracht om te zorgen voor een fijne en veilige sfeer binnen het klaslokaal voor alle leerlingen. Hoe sneller ze zich op hun gemak voelen, hoe soepeler het jaar voorbij zal gaan. Een goede band kan hier een grote rol in spelen. Laat de leerlingen jou kennen, maar weet ook voldoende over hen. Dit zorgt voor een fijnere en nauwere relatie wat weer leidt tot een betere sfeer. Als leerlingen zich op hun gemak voelen, zal de les ook verbeterd worden. Jij, als leraar kan de les beter verzorgen, waardoor de leerlingen meer stof oppakken en betere resultaten krijgen.  

De juiste afspraken maken 

Om te zorgen voor een fijnere sfeer, zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt. Er zijn bepaalde regels om deze harmonie in tact te willen blijven houden. Ervoor zorgen dat de leerlingen op een normale manier met elkaar omgaan en ook elkaar pushen en motiveren. Dit kunnen bijvoorbeeld complimenten en feedback zijn. Jij als leraar kan hier ook wat aan doen. Als je een leerling iets vertelt op een positieve manier in plaats van een negatieve, zal de motivatie er eerder zijn om het te verbeteren. Kritiek is dus wel mogelijk, maar probeer ook aan te kaarten wat er wel wordt gedaan dat goed is. Bijvoorbeeld een compliment op een prestatie.   

 

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.